09123420942 سالن سرای البرزیها 36638276 نشانی: فردیس منظریه خیابان فرگاز هنردوم غربی پلاک 19 942 0 342 0912 942 0 342 0902 8276 3663 -------------------------------- } 026 4845 3434 tag:http://salonsara.ir 2020-10-24T15:38:58+01:00 mihanblog.com کدملک 812101 فروش سوله 280 متری و سالن 100 و 200 متری فزخ آباد 2020-03-02T12:36:16+01:00 2020-03-02T12:36:16+01:00 tag:http://salonsara.ir/post/15 سعید حبیبی دارای آب و برق گاز متری 3,500,000 تومان در فرخ آباد

دارای آب و برق گاز متری 3,500,000 تومان در فرخ آباد
]]>
کدملک: 812091 فروش زمین 2440 متر فردیس منظریه 2020-02-28T08:47:05+01:00 2020-02-28T08:47:05+01:00 tag:http://salonsara.ir/post/13 سعید حبیبی مساحت ۲۴۴۰ متر دارای سند رسمیابعاد تقریبا ۲۸ در ۵۶ متر مناسب برای کارگاهی صنعتی انبار دارای رای ماده ۱۲ بایر09123420942 09023420942 02636638276 سالن سرا وبگاه صنعتی املاک البرزیها 

مساحت ۲۴۴۰ متر 
دارای سند رسمی
ابعاد تقریبا ۲۸ در ۵۶ متر مناسب برای کارگاهی صنعتی انبار دارای رای ماده ۱۲ بایر

09123420942
09023420942
02636638276
سالن سرا وبگاه صنعتی املاک البرزیها 
]]>
705185 سالن کارگاهی 750 متر و زمین 990 متر مارلیک خوشنام 1.300.000.000 تومان 2018-08-09T21:29:46+01:00 2018-08-09T21:29:46+01:00 tag:http://salonsara.ir/post/12 سعید حبیبی 705185 سالن کارگاهی 750 متر و زمین 990 متر مارلیک خوشنام  1.300.000.000 تومان

]]>
705184 زمین چهاردیواری 2700 متر فردیس پایین تر از نیروگاه 1.100.000.000 تومان 2018-08-09T21:07:52+01:00 2018-08-09T21:07:52+01:00 tag:http://salonsara.ir/post/11 سعید حبیبی ]]> 7051803 زمین 2250 متر چهار دیواری خیابان نیروگاه 900.000.000 تومان 2018-08-09T20:26:51+01:00 2018-08-09T20:26:51+01:00 tag:http://salonsara.ir/post/10 سعید حبیبی 7051803 زمین 2250 متر  چهار دیواری خیابان  نیروگاه 900.000.000 تومان ]]> 705182 سولۀ استاندارد 1500 متر و زمین 2320 متر منظریه سیمیندشت قیمت 6.250.000.000 تومان 2018-08-09T13:42:13+01:00 2018-08-09T13:42:13+01:00 tag:http://salonsara.ir/post/9 سعید حبیبی

]]>
705181 زمین 3500 متر کاربری خدماتی سپیددشت اسکویی فلکۀ سوم 2018-08-09T13:15:34+01:00 2018-08-09T13:15:34+01:00 tag:http://salonsara.ir/post/8 سعید حبیبی ]]> 705172 سوله 200 متر و 90 متر مسکونی و زمین 1900 متر 250,000,000 تومان 2018-08-08T06:15:12+01:00 2018-08-08T06:15:12+01:00 tag:http://salonsara.ir/post/7 سعید حبیبی ]]> 705171 سالن 190 متر و 213 متر زمین قیمت 450,000,000 تومان 2018-08-08T06:00:15+01:00 2018-08-08T06:00:15+01:00 tag:http://salonsara.ir/post/6 سعید حبیبی ]]> 705133 سوله خرپا 150 متر در 1015 متر زمین زریندشت قیمت 700,000,000 تومان 2018-08-05T10:45:55+01:00 2018-08-05T10:45:55+01:00 tag:http://salonsara.ir/post/5 سعید حبیبی ]]> 9705132 باغچه 500 متر ابعاد حدود 12 × 40 خوشنام قیمت 160,000,000 2018-08-05T09:35:29+01:00 2018-08-05T09:35:29+01:00 tag:http://salonsara.ir/post/4 سعید حبیبی ]]> سالنسرا سایت معاملات کارخانه سالن انبار سوله کارگاه استان البرز 2018-08-03T20:22:41+01:00 2018-08-03T20:22:41+01:00 tag:http://salonsara.ir/post/2 سعید حبیبی شهرکهای صنعتی و منطقه کارگاهی فردیس کرجسالن سرا وبگاه صنعتی مشاور املاک البرزیها 09123420942 0902342094202636638276نشانی: سپید دشت خیابان فرگاز هنردوم غربی
شهرکهای صنعتی و منطقه کارگاهی فردیس کرج
سالن سرا وبگاه صنعتی مشاور املاک البرزیها

 09123420942 

09023420942

02636638276

نشانی: سپید دشت خیابان فرگاز هنردوم غربی

مشاور املاک البرزیها
]]>