09123420942 سالن سرای البرزیها 36638276 نشانی: فردیس منظریه خیابان فرگاز هنردوم غربی پلاک 19 942 0 342 0912 942 0 342 0902 8276 3663 -------------------------------- } 026 4845 3434 tag:http://www.salonsara.ir 2019-10-11T00:08:20+01:00 mihanblog.com 705185 سالن کارگاهی 750 متر و زمین 990 متر مارلیک خوشنام 1.300.000.000 تومان 2018-08-09T16:59:46+01:00 2018-08-09T16:59:46+01:00 tag:http://www.salonsara.ir/post/12 سعید حبیبی 705185 سالن کارگاهی 750 متر و زمین 990 متر مارلیک خوشنام  1.300.000.000 تومان

]]>
705184 زمین چهاردیواری 2700 متر فردیس پایین تر از نیروگاه 1.100.000.000 تومان 2018-08-09T16:37:52+01:00 2018-08-09T16:37:52+01:00 tag:http://www.salonsara.ir/post/11 سعید حبیبی ]]> 7051803 زمین 2250 متر چهار دیواری خیابان نیروگاه 900.000.000 تومان 2018-08-09T15:56:51+01:00 2018-08-09T15:56:51+01:00 tag:http://www.salonsara.ir/post/10 سعید حبیبی 7051803 زمین 2250 متر  چهار دیواری خیابان  نیروگاه 900.000.000 تومان ]]> 705182 سولۀ استاندارد 1500 متر و زمین 2320 متر منظریه سیمیندشت قیمت 6.250.000.000 تومان 2018-08-09T09:12:13+01:00 2018-08-09T09:12:13+01:00 tag:http://www.salonsara.ir/post/9 سعید حبیبی

]]>
705181 زمین 3500 متر کاربری خدماتی سپیددشت اسکویی فلکۀ سوم 2018-08-09T08:45:34+01:00 2018-08-09T08:45:34+01:00 tag:http://www.salonsara.ir/post/8 سعید حبیبی ]]> 705172 سوله 200 متر و 90 متر مسکونی و زمین 1900 متر 250,000,000 تومان 2018-08-08T01:45:12+01:00 2018-08-08T01:45:12+01:00 tag:http://www.salonsara.ir/post/7 سعید حبیبی ]]> 705171 سالن 190 متر و 213 متر زمین قیمت 450,000,000 تومان 2018-08-08T01:30:15+01:00 2018-08-08T01:30:15+01:00 tag:http://www.salonsara.ir/post/6 سعید حبیبی ]]> 705133 سوله خرپا 150 متر در 1015 متر زمین زریندشت قیمت 700,000,000 تومان 2018-08-05T06:15:55+01:00 2018-08-05T06:15:55+01:00 tag:http://www.salonsara.ir/post/5 سعید حبیبی ]]> 9705132 باغچه 500 متر ابعاد حدود 12 × 40 خوشنام قیمت 160,000,000 2018-08-05T05:05:29+01:00 2018-08-05T05:05:29+01:00 tag:http://www.salonsara.ir/post/4 سعید حبیبی ]]> تحریر قراردادهای توافقی شما 40 درصد کمتر از نرخ تعرفه با کد رهگیری 2018-08-05T04:06:49+01:00 2018-08-05T04:06:49+01:00 tag:http://www.salonsara.ir/post/3 سعید حبیبی تحریر قراردادهای توافقی شمابا 40 درصد کمتر از نرخ تعرفهبا کد رهگیری 942 0 342 0902  942 0 342 0912 026&4845 3434              8276 3663
تحریر قراردادهای توافقی شما

با 40 درصد کمتر از نرخ تعرفه

با کد رهگیری


 942 0 342 0902 

 942 0 342 0912 


026
&
4845 3434              8276 3663]]>
سالنسرا سایت معاملات کارخانه سالن انبار سوله کارگاه استان البرز 2018-08-03T15:52:41+01:00 2018-08-03T15:52:41+01:00 tag:http://www.salonsara.ir/post/2 سعید حبیبی شهرکهای صنعتی و منطقه کارگاهی فردیس کرجمشاور املاک البرزیها[09123420942] [02636638276] [09023420942]نشانی: سپید دشت خیابان فرگاز هنردوم غربیSalonSara.IR
شهرکهای صنعتی و منطقه کارگاهی فردیس کرج
مشاور املاک البرزیها
[09123420942] [02636638276] [09023420942]
نشانی: سپید دشت خیابان فرگاز هنردوم غربی
SalonSara.IR


مشاور املاک البرزیها
]]>